กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เล่าเกร็ดอารยธรรม…แด่ครูผู้สร้าง

แด่ครูผู้สร้าง
ปาเจราจริยา โหนติ
ครูผู้มิท้อบ่นบนขวากหนาม
เจียระไนหินกรวดเป็นเพชรงาม
ภาคภูมินามศิษย์เพรียกเรียกคุณครู
…กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร