กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เข้าร่วมพิธีกวาดและขุดลอกบ่อเกลือโบราณ ณ บ้านบ่อโพธิ์ นครไทย วิถีชุมชน ศูนย์รวมจิตใจชาวบ่อโพธิ์นับพันปี

เข้าร่วมพิธีกวาดและขุดลอกบ่อเกลือโบราณ ณ บ้านบ่อโพธิ์ นครไทย
วิถีชุมชน ศูนย์รวมจิตใจชาวบ่อโพธิ์นับพันปี

22016202

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”100″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”30″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

 

      วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑๒ ณ บ้านบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นางสาวจรินทร เสโตบล หัวหน้างานวิจัย สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมนางสุภมาศ อ่ำทอง บุคลากร เข้าร่วมพิธีกวาดและขุดลอกบ่อเกลือโบราณ อันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบ้านบ่อโพธิ์

     บ่อเกลือนี้มีมาตั้งแต่ยุคก่อนกรุงสุโขทัย เป็นหัวใจในการใช้ชีวิตร่วมกันของชุมชนมานานนับพันปี ซึ่งในเดือนมกราคมของทุกปี ชาวบ้านบ่อโพธิ์จะจัดประเพณีสำคัญคือ พิธีบวงสรวงเจ้าปู่บ่อเกลือ ในวันอังคารแรกของเดือนยี่ (ประมาณเดือนมกราคม) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยเริ่มพิธีแบบโบราณ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นพิธีเปิดงานตามแบบราชการ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนชาวตำบลบ่อโพธิ์ มีนายชัยวัฒน์ ประดับเพชร ปลัดอาวุโส อำเภอนครไทยเป็นประธานเปิดงาน

    สำหรับพิธีกรรมเกี่ยวกับบ่อเกลือนี้ ชาวบ้านบ่อโพธิ์ มีความเชื่อว่าบ่อเกลือที่อยู่ในหมู่บ้านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มี “เจ้าปู่หลวง” คอยปกปักรักษาบ่อเกลือ เพื่อแสดงความเคารพเจ้าปู่ ผู้ที่จะเข้าไปในบริเวณบ่อเกลือในระยะ ๑๐ ศอก นับจากปากบ่อห้ามทำในสิ่งต้องห้าม ๑๐ ข้อ คือ ห้ามบ้วนน้ำลายลงในบริเวณบ่อเกลือ ห้ามใส่รองเท้าไปตักน้ำเกลือ ห้ามใช้นิ้วแตะน้ำเกลือมาชิมบริเวณปากบ่อ ห้ามนำเกลือที่ยังไม่ได้ต้มออกจากหมู่บ้าน ห้ามใช้เครื่องสูบน้ำเกลือ ห้ามใช้อุปกรณ์ที่จะมาทำให้เป็นบ่อถาวร ห้ามพูดจาหยาบคายลบหลู่บ่อเกลือ ห้ามทะเลาะวิวาทกันขณะเข้าแถวตักน้ำเกลือ ห้ามน้ำสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงบริเวณบ่อเกลือและห้ามทิ้งวัตถุสิ่งของลงในบ่อเกลือ ซึ่งชาวบ่อเกลือได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน