กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พานบายศรี พานสู่ขวัญ” ด้วยใบตอง ดอกไม้สด และดินปั้น…ฟรี!!

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พานบายศรี พานสู่ขวัญ”
ด้วยใบตอง ดอกไม้สด และดินปั้น…ฟรี!!

001

290162

click ดาวน์โหลดกำหนดการกับใบสมัครที่นี่ คลิก ๆ click

     โครงการดี ๆ สำหรับคนรักงานฝีมือ…กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม “พานบายศรี พานสู่ขวัญ” วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้อง AG ๒๒๑๘ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยากรโดยคุณนงลักษณ์ ทรัพย์เจริญ พร้อมทีมจากกลุ่มงานศิลป์ดินไทย OTOP 5 ดาวของจังหวัดพิษณุโลก การอบรมเริ่มตั้งแต่การบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมา ความเชื่อของพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ ตลอดจนประเภท วิธีการและขั้นตอนการทำ จากนั้นจะเป็นการลงมือปฏิบัติทำบายศรีด้วยใบตองและดอกไม้สด การทำดอกไม้และกรวยดอกไม้ประกอบพานบายศรีด้วยดินปั้น

     สำหรับการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนี้เป็นที่นิยมในภาคเหนือและภาคอีสาน เชื่อกันว่า ขวัญถือเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ไม่สามารถเห็นหรือจับต้องได้ จะแฝงอยู่ในตัวตนของคนและสัตว์ ตั้งแต่เกิดและจะต้องอยู่ประจำตนตลอดเวลา ถ้าตกใจ เสียใจ หรือป่วยไข้ ขวัญจะหนี อาจจะทำให้เจ้าของร่างถึงแก่ความตายได้ ดังนั้น จึงต้องทำการเรียกขวัญ เพื่อให้ขวัญกลับมาอยู่กับตัวจะได้มีความสุขสบาย
นอกจากนี้ การสู่ขวัญยังเป็นประเพณีสำคัญที่ทำกันแทบทุกโอกาส เช่น สู่ขวัญแต่งงาน สู่ขวัญบวชนาค สู่ขวัญขึ้นปีใหม่ หรือแม้แต่ในเรื่องการประกอบอาชีพหรือการทำหากินก็จะมีพิธีกรรมนี้อยู่ด้วย และองค์ประกอบสำคัญของการทำพิธีก็คือ พานบายศรีและพานสู่ขวัญ

     ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พานบายศรี พานสู่ขวัญ” ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รับจำนวนจำกัด ๖๐ คนเท่านั้น ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์นี้ สมัครได้โดยตรงที่ ดร.อมรรัตน์ วันอังคาร โทร. ๐๘ ๙๒๑๘ ๐๑๙๙ หรือทางเฟสบุ๊ค กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร งานนี้ผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้พร้อมผลงานติดมือกลับบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น