กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

๘ กุมภาพันธ์นี้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มสายสัมพันธ์ประยุกต์ศิลป์”

๘ กุมภาพันธ์นี้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มสายสัมพันธ์ประยุกต์ศิลป์”

14

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”105″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”30″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

     กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ ๒ “กลุ่มสายสัมพันธ์ประยุกต์ศิลป์” ขึ้น ในวันที่ ๘ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเป็นการจัดแสดงผลงานจิตรกรรม และสื่อผสมตามความถนัด อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ผสมผสานกับเรื่องราว เหตุการณ์ในแต่ละห้วงเวลา จำนวนกว่า ๘๐ ชิ้น ฝีมือของศิลปินกลุ่มสายสัมพันธ์ประยุกต์ศิลป์ จำนวน ๒๖ คน

     ตัวอย่างผลงาน ฝัน เห็น ของอาจารย์ประดับใจ วงษ์ประเสริฐ ศิลปินอิสระ เป็นภาพสื่อผสมที่สร้างสรรค์ในช่วงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต สี เส้น แสดงให้เห็นถึงจิตใจอันผูกพัน สับสน เหมือนจมอยู่ในห้วงความฝัน, ผลงานเกี่ยวกับอาหารของดร.ชลธี สีหอำไพ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ด้านโภชนาการอาหาร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ภาพวาดสีสันสดใส ของดร.วินัย ปราบริปู ผู้จัดตั้งหอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน เป็นต้น

     สำหรับกลุ่มสายสัมพันธ์ประยุกต์ศิลป์นี้ เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์และนักศึกษาผู้ก่อตั้งภาควิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกัน นอกจากนี้ยังสานสัมพันธ์ไปถึงสาขาวิชาอื่น เช่น คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาศิลปะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานแบบอิสระ ไร้กรอบขอบเขต มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ชมุนี เป็นประธานที่ปรึกษาของกลุ่ม ซึ่งการจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๓ ของกลุ่ม

     กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ ๒ “กลุ่มสายสัมพันธ์ประยุกต์ศิลป์” ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานประธานในพิธี

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๕ ๑๒๐๒