กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกชื่นชมภูมิทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มอบมหาวิทยาลัยนเรศวรออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์รอบสระสองห้อง เพื่อจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกชื่นชมภูมิทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มอบมหาวิทยาลัยนเรศวรออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์รอบสระสองห้อง
เพื่อจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐

21

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”106″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”30″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]


         เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น ๗ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และนางสาวจรินทร เสโตบล หัวหน้างานวิจัย สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายอิทธิชัย อ่อนน้อม บุคลากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานระดับจังหวัด ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมงานพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๖ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒ บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง ณ พระราชวังจันทน์  

       ในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน โดยได้แสดงความชื่นชมการออกแบบภูมิทัศน์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผ่านมา จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนเรศวรออกแบบจัดทำป้ายบริเวณสระสองห้อง พร้อมทั้งออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์รอบสระสองห้องให้มีความสวยงาม ชัดเจน และยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ทั้งนี้ให้ออกแบบแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อจัดส่งให้สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการต่อไป

      สำหรับกำหนดการพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง ณ พระราชวังจันทน์ในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นพิธีพลีกรรมตักน้ำ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพร้อมกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ วันที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒ พิธีปลุกเสกน้ำ จากนั้นวันที่ ๑๘ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ จะเป็นพิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ เตรียมประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมต่อไป

     ทั้งนี้ ประชาชนชาวพิษณุโลกสามารถเข้าร่วมในพิธีพลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๖ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒ บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง ณ พระราชวังจันทน์ อันเป็นพระราชพิธีตามแบบโบราณราชประเพณีอันสำคัญของไทย

     ความสำคัญของ “สระสองห้อง” นั้น สันนิษฐานว่าเป็นสระที่อยู่ในบริเวณพระราชวังจันทน์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยและเป็นสระน้ำที่มีประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับองค์พระมหากษัตริย์หลายพระองค์มาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออยุธยาตอนต้น ซึ่งปรากฏในหลักฐาน จารึกและเอกสารที่กล่าวถึงบรรพกษัตริย์ที่ประทับมาแต่สุโขทัยจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตามหลักฐานที่ปรากฏได้เคยใช้ “สระสองห้อง” ประกอบพิธีตามโบราณราชประเพณีจำนวน ๔ ครั้ง คือ 

    ครั้งที่ ๑ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
    ครั้งที่ ๒ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
    ครั้งที่ ๓ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
    ครั้งที่ ๔ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๔๐๐ พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สำหรับในพิธีพลีกรรมที่จะมาถึงจะถือเป็นครั้งที่ ๕ ในประวัติศาสตร์

 

ขอบคุณข้อมูลสระสองห้องจากเฟสบุ๊คพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์