กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

จากปฏิบัติการสร้างสรรค์สู่การจัดแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปกรรม NU ASIAN+ ART WORKSHOP AND EXHIBITION 2019

จากปฏิบัติการสร้างสรรค์สู่การจัดแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปกรรม
NU ASIAN+ ART WORKSHOP AND EXHIBITION 2019

280262

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”113″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”32″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”1″ show_all_in_lightbox=”1″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

      เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “NU ASIAN+ ART WORKSHOP AND EXHIBITION 2019” ขึ้น ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมชมการแสดงชุด “บุปผาบูชา”  ฟังดนตรีจากอาจารย์และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     นิทรรศการครั้งนี้เป็นการจัดแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม จำนวนกว่า 30 ชิ้น ฝีมือของศิลปินไทยและศิลปินในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม รวมถึงศิลปินรับเชิญจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 22 คน ที่ลงมือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และผู้สนใจได้มีโอกาสชื่นชม ศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปินอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลา 3 วันคือ วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากความถนัด ความสนใจ ทั้งยังมีผลงานที่เก็บเกี่ยวจากสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งแวดล้อม บรรยากาศที่พบเห็นและความประทับใจในวิถีชีวิต วัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยอีกด้วย

     สำหรับนิทรรศการศิลปกรรม NU ASIAN+ ART WORKSHOP AND EXHIBITION 2019 จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0 5596 1202

ภาพโดย นเรศ เอี่ยมอินทร์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ม.นเรศวร