กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

งาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย” และนิทรรศการ “พันธุ์ไม้ลายผ้า”

ร้อยเรื่องราวงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย” และนิทรรศการ “พันธุ์ไม้ลายผ้า” ในรายการสองแควนิวส์ ๔.๐ ทาง mss cable tv
…เต็มอิ่มกับมรดกทางวัฒนธรรมทั้งในแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ และพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร