กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน “เฉลิมพระยศยิ่งฟ้า มหาวชิราลงกรณ” ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมศิลปะไทย พร้อมมุมถ่ายรูปอุ่นไอรัก คลายความหนาว

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน “เฉลิมพระยศยิ่งฟ้า มหาวชิราลงกรณ”
ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร่วมกิจกรรมศิลปะไทย
พร้อมมุมถ่ายรูปอุ่นไอรัก คลายความหนาว

08056202

click คลิกดูกำหนดการที่นี่  click

      เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี  มื่อวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคมที่ผ่านมา นับเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ชาติไทย อันนำมาซึ่งความปิติยินดีของปวงอาณาประชาราษฎร์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ภายใต้ชื่องาน “เฉลิมพระยศยิ่งฟ้า มหาวชิราลงกรณ” เพื่อให้บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

    งาน “เฉลิมพระยศยิ่งฟ้า มหาวชิราลงกรณ” กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร  ภายในงานประกอบด้วยพิธีถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร นิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ พร้อมร่วมกิจกรรมสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทย ได้แก่กิจกรรม “บุหงาดอกไม้สด” และ “ดอกผึ้งโบราณ” ตลอดจนมุมถ่ายรูป “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”