กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ ๑๗ “VISUAL ARTS THESIS EXHIBITIONS” อิสระ ร่วมสมัย ไร้ขอบเขต

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ ๑๗ VISUAL ARTS THESIS EXHIBITIONS
อิสระ ร่วมสมัย ไร้ขอบเขต

22056202

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”116″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”32″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”1″ show_all_in_lightbox=”1″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

 

      เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ หอศิลป์ฯ  อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ ๑๗ “VISUAL ARTS THESIS EXHIBITIONS  ขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผลการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

     ภายในงานเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ในรูปแบบ จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และประติมากรรม จำนวนกว่า ๗๐ ชิ้น ฝีมือของนิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สร้างสรรค์ ถ่ายทอดจากประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตร ด้วยเทคนิค วิธีคิดอิสระ ไร้ขอบเขต ออกมาเป็นผลงานอัน โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ร่วมสมัย แปลกตา เร้าใจ

     ผลงานจิตรกรรมเช่น ยายสำราญและมื้อเย็น สีสันเส้นสายจากความทรงจำในวัยเด็ก, ติ๊งหน่อง จินตภาพจากภาวะจิตใจภายใต้แฟชั่นเครื่องแต่งกายและดอกไม้เชิงสัญลักษณ์, ร่องรอยของความเก่า การนำเอาวัสดุอุปกรณ์ทางการช่างมาจัด ประกอบกันขึ้นมาใหม่ให้มีมุมมองที่แตกต่าง, เวมานิกเปรตและเปรตปากสุกร สะท้อนพฤติกรรมของคนยุคปัจจุบันที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไร้จริยธรรม หลงใหลในกิเลสตัณหา เป็นต้น

     ผลงานประติมากรรมเช่น ฤดูกาล การเชื่อมโลหะผสมวัสดุ แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวนา กิริยาและเครื่องมือการทำนา, Destiny การตีความหมายของพรหมลิขิตผ่านการเชื่อมอะคลิลิคออกมาเป็นผลงานใช้ความใสบวกกับรูปทรงที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์

     ผลงานภาพพิมพ์เช่น ความงามบนลวดลายจักสาน การแกะไม้ สะท้อนแรงบันดาลใจจากภาชนะ เครื่องมือเครื่องใช้ตามความนิยม ชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์และความงามอันแตกต่าง, After flood ภาพพิมพ์โลหะ แสดงผลกระทบของภาวะโลกร้อน อันตรายต่อผู้คน ระบบนิเวศ ทำลายสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

 นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ ๑๗ VISUAL ARTS THESIS EXHIBITIONSเปิดให้ชมในวันและเวลาราชการ ตลอดพฤษภาคมนี้ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร