กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

๒๑ มิถุนายนนี้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ผ้าไทสองแคว” ชมผ้าทอจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ ไทครั่ง ไทลาว ไทยวน

๒๑ มิถุนายนนี้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ผ้าไทสองแคว”
ชมผ้าทอจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ ไทครั่ง ไทลาว ไทยวน

 

11066202

click  คลิกดูกำหนดการที่นี่ click

     จังหวัดพิษณุโลกนับเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีชื่อเรียกที่หลากหลายเช่น เมืองสองแคว เมืองสองแก้ว เมืองทวิสาขะ เมืองชัยนาท เมืองโอฆบุรี เมืองจันทบูร เมืองพระพิศณุโลก เมืองอกแตกฯลฯ ทั้งนี้ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนผ่านอย่างไร พิษณุโลกก็ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม มีกลุ่มชนที่ตั้งรกรากอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกชาติหลากหลาย พันธุ์ เช่น ไทดำ ไทครั่ง ไทลาว ไทยวน ฯลฯ  โดยทุกกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ที่งดงาม

     ด้วยเหตุนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้า ครั้งที่ 3 เรื่อง “ผ้าไทสองแคว” ขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยเป็นการจัดแสดงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไทดำ ไทครั่ง ไทลาว ไทยวน อันมีความวิจตร งดงาม โดดเด่น เฉพาะตน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

     ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ผ้าไทสองแคว” ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ฟังการเสวนาเรื่องผ้าชาติพันธุ์ไทในเมืองสองแคว ชมการแสดงแบบผ้าชาติพันธุ์ไท และการแสดงโดยกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมลุ้นรับผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่สวย ๆ ภายในงาน

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๒ และ ๑๒๐๘