กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ขอเชิญชมผลงานศิลปะฝีมือกลุ่มศิลปินเมืองลพบุรี ในนิทรรศการ “แลศิลป์ ถิ่นละโว้”

ขอเชิญชมผลงานศิลปะฝีมือกลุ่มศิลปินเมืองลพบุรี
ในนิทรรศการ “แลศิลป์ ถิ่นละโว้”

110662

 

      กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญชมนิทรรศการ “แลศิลป์ ถิ่นละโว้” วันที่ ๑๔ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบกว่า ๑๐๐ ผลงานจิตรกรรมฝีมือของกลุ่มศิลปินเมืองละโว้ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑๘ คน ที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ สภาพแวดล้อม ทั้งภาพเหมือน ทิวทัศน์ การเลียนแบบธรรมชาติ ตัวอย่างผลงาน เช่น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, หลวงตามหาบัว, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี, ดอกบัว, ปล่อยนก, ฉาก, ทิวทัศน์, ดอกพุดตาน, หมูป่า, สวนของพ่อ ดินแดนแห่งความสุข, ทานตะวัน, เบิกบาน, สิงห์, เทโวโรหณะ

     พิเศษสุดผลงานฝีมือของเด็กชายศุภกร ปัญญาสงค์ วัย ๑๑ ปี สร้างสรรค์ผลงานด้วยใจรัก หลงใหลในงานศิลปะ ได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วนับไม่ถ้วน กับตัวอย่างผลงาน สงบ สุขุม สติ สมาธิ อันแสดงถึงความละเอียด ละเมียดละไม สติและปัญญา

     ขอเชิญร่วมพิธีเปิดวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธีเปิด

    ศิลปินเมืองละโว้ ก่อกำเนิดจากคนกลุ่มเล็ก ๆ ประกอบด้วยครูศิลปะ ศิลปินอิสระ คนทำงานศิลปะในจังหวัดลพบุรี มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมถึงรวบรวมผลงานเพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ

ขอเชิญชมนิทรรศการ “แลศิลป์ ถิ่นละโว้” ได้ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๒