กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เล่าเกร็ดอารยธรรม…เพลงแห่นาค

เพลงแห่นาค เพลงที่ร้องให้คติแก่ผู้ที่จะเข้าสู่ร่วมกาสาวพัสตร์อย่างใจบริสุทธิ์
หมดห่วงจากสภาวะชีวิตปัจจุบัน