กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

วัตถุมงคลวัตถุมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร…มูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสร้างวัตถุมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
รุ่นอธิษฐานจิต ไพรีพินาศ ประกาศอิสรภาพ รูปลักษณ์ใหม่ เหรียญ, รูปหล่อหน้าตัก 2.5 นิ้ว, รูปหล่อประติมากรรมนูนต่ำ, ภาพพิมพ์ขนาด A3
รายได้หลักหักค่าใช้จ่ายนำเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวร
สั่งจองเช่าบูชาได้ที่ //naresuan-university-30-year.lnwshop.com/
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055 961148