กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ขอเชิญชมผลงานจากเวทีการประกวดใน นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35

ขอเชิญชมผลงานจากเวทีการประกวดใน
นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64
และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35

27086201

     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 ขึ้น โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลันเรศวร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงาน และนางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับ

     ภายในงานจัดแสดงผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์และสื่อประสม ฝีมือของศิลปินทั่วประเทศจากเวทีการประกวดโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

     นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64  จัดแสดงผลงานจำนวน 28 ชิ้น แบ่งออกเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 6 ชิ้น และผลงานร่วมแสดง จำนวน 22 ชิ้น โดยมีรางวัลสูงสุดคือ รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ผลงานของนายประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ กับผลงาน “แรงบันดาลใจจากคำสอนพระพุทธ (ภาวนาพุทโธ)” ด้วยเทคนิคสีน้ำมัน จากแนวคิด สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง และการสิ้นอายุขัยมีอยู่จริง ยิ่งไตร่ตรองถึงความไม่จีรังยั่งยืนในชีวิตยิ่งเตือนสติให้ทุกก้าวของการใช้ชีวิตนั้นไม่ประมาท ลักษณะภาพใบหน้าชายสูงวัยที่ดูเหมือนจะหมดลมหายใจ แววตาไร้ซึ่งชีวิต สีผิวที่ค่อย ๆ ซีดจางหายไป นอกจากนี้ยังมีผลงานอื่น ๆ เช่น พันธจองจำแห่งจิต, กาย-กลับกลาย เป็นต้น

     นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35  จัดแสดงผลงาน จำนวน 62 ชิ้น เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 8 ชิ้น  และผลงานร่วมแสดง จำนวน 54 ชิ้น  ซึ่งรางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยมเหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี” เป็นผลงานของนายอนันต์ยศ จันทร์นวล  กับผลงาน “ไทยมุง” เทคนิคสีน้ำมันและสีอะคริลิค ด้วยแนวคิดสะท้อนทัศนคติส่วนตน มีมุมมองต่อผู้คนในสังคมเพื่อเสียดสี ความงมงาย ความตลกขบขัน ความไม่สมเหตุสมผลต่อวัตถุความเชื่อบางอย่าง เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์ ซึ่งล้วนเกิดจากกิเลสทั้งสิ้น ตลอดจนผลงานอื่น ๆ เช่น ทุ่งดอกบัว, Bee – Hide, มะหลิ่นเพื่อนรัก, My Monalisa, ในวันที่ฝนตก เป็นต้น

     ขอเชิญชื่นชมผลงานศิลปะจากเวทีการประกวดใน นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35  จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0 5596 1202