กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ช่างสิบหมู่ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรช่างสิบหมู่ และหลักสูตรฝึกอบรม ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ช่างสิบหมู่ ร้านผลิตและจำหน่ายชิ้นงานผู้เรียน
เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรช่างสิบหมู่ และหลักสูตรฝึกอบรม ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

56

« 1 ของ 2 »

       นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผศ.ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ คณะศึกษาศาสตร์ อ.ภูริตา เรืองจิรยศ คณะมนุษยศาสตร์ และบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ น.ส.วรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม นายอิทธิชัย อ่อนน้อม หัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์ น.ส.ธัญญธร จันทะวัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ช่างสิบหมู่ ร้านผลิตและจำหน่ายชิ้นงานผู้เรียน

     เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรช่างสิบหมู่ และหลักสูตรฝึกอบรม ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์ช่างสิบหมู่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)