กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีเปิด “นิทรรศการ Little Big Arts”

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จัดพิธีเปิด  “นิทรรศการ Little Big Arts”

0145

« 1 ของ 2 »

      กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดงานพิธีเปิด “นิทรรศการ Little Big Arts” โดยคณาจารย์ และนิสิต เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะของอาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 1- 4 สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในรายวิชาวาดเส้น, องค์ประกอบศิลป์, จิตรกรรม, ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ซึ่งผลงานของนิสิตในรายวิชา ได้ถูกนำมาจัดแสดงในงานนิทรรศการในครั้งนี้ จำนวนกว่า 100 ชิ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะและการสร้างสรรค์งาน ให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเยี่ยมชมผลงานของคณาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกำหนดจัดพิธีเปิดนิทรรศการดังกล่าว โดยมี นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับ  ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. และนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2562 –  31 ตุลาคม 2562

     หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้ชมนิทรรศการฟรี ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. หยุดทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์