กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมงาน Sukhothai Art Craft & Beyond

บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมงาน Sukhothai Art Craft & Beyond

27


      นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน Sukhothai Art Craft & Beyond ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2562 ณ ลานสนามกีฬาเด็กเล่น จังหวัดสุโขทัย  ชมการออกร้านค้า จากร้านงานคราฟต์ ร้านงานฝีมือ จากหลากหลายพื้นที่ การรวมตัวกันของศิลปิน และ นักออกแบบ ทุกรุ่นทุกวัย โดยเฉพาะ ศิลปิน นักออกแบบ พ่อค้า แม่ค้า จากเมืองสุโขทัย