กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บเสื้อพื้นฐาน

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดหลักสูตรฝึกอบรม 40 ชั่วโมง
โครงการสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บเสื้อพื้นฐาน ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอเลื่อน จากระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2562  เป็น  ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2563 
โดย ผู้ลงทะเบียนก่อนหน้านี้ทางหน่วยงานขอยกเลิกการลงทะเบียน และขอให้ท่านทำการลงทะเบียนเข้ามาใหม่

add191162

click กำหนดการโครงการสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บเสื้อพื้นฐาน / สมัครออนไลน์ที่นี่  click

     ประกาศกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเลื่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บเสื้อพื้นฐาน (ชุดสุภาพสตรี) หลักสูตร 40 ชั่วโมง จากระหว่าง วันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2562 เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2563 เรียนจบรับประกาศนียบัตร เปิดรับเพียง 25 คนเท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม 2563 ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถาม โทร.0 5596 1201-2

เงื่อนไขของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นนิสิต อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มทอผ้า และประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่างเท่านั้น
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจะต้องวางเงินมัดจำ จำนวน 1,000 บาท เป็นค่าประกันการเข้าร่วมฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หลังจบหลักสูตรท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจะต้องนำผ้า วัสดุและอุปกรณ์บ้างรายการมาเอง **หากไม่มีทางผู้จัดจะจัดหาให้โดยมีค่าใช้จ่าย** ซึ่งจะแจ้งภายหลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
4. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องส่งผลงานการตัดเย็บ จำนวน 1 ชุด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจก่อนจะประกาศรายชื่อได้รับประกาศนียบัตร
5. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม 2563 คลิกกรอกใบสมัคร //forms.gle/QpL9EkqW9ERVnWas6
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 คน และสำรองไม่น้อยกว่า 5 คน ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ทาง Facebook และ Website : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือโทรสอบถาม 055 961 201-2 เวลา 09.00 – 16.30 น.
7. ที่พักฟรี 1 ห้องต่อ 2 คน สำหรับผู้ที่อยู่ต่างอำเภอและต่างจังหวัด (หากไม่เข้าพักจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
8. ไม่มีค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารเช้าและค่าอาหารเย็น