กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

011162

click   ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการ รายละเอียดใบสมัคร ต่าง ๆ ที่นี่  click

      มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กองกลาง  กองอาคารสถานที่  กองการบริหารงานบุคคล  กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กองพัฒนากิจการต่างประเทศ กองกิจการนิสิต  และองค์การนิสิต  ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงไว้และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทง

      พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรม @กรประกวดนางนพมาศประเภทนิสิตรหัส 62  @การประกวดนางนพมาศประเภทบุคลากร  @การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก  @การรำวงย้อนยุค  @การแสดงดนตรี  @การแสดงของเครือข่ายวัฒนธรรม และ  @การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าหัตถกรรม  ร้านค้าที่สนใจสามารถจำหน่ายสินค้าได้ ฟรี  ฟรี  ฟรี  สนใจติดต่อสอบถามได้ ที่กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

    งานลอยกระทงมอนอ จัดในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 – 23.00 น. ณ บริเวณเวทีศิลป์ศาลา สระสุพรรณกัลยา มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรติดต่อสอบถามเบอร์ 0 5596 1148 , 1202 , 1207