กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : เครื่องหอมไทย

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : เครื่องหอมไทย

181162

clickคลิกดูกำหนดการที่นี่   / สมัครออนไลน์ที่นี่click

     กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมงานช่างสิบหมู่สู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์: เครื่องหอมไทย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 40 ชั่วโมง เรียนระหว่างวันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

หัวข้อในการเรียนประกอบด้วย
1. การทำน้ำอบไทย
2. การทำน้ำปรุง
3. การทำเทียนอบ
4. การทำแป้งพวง
5. การทำบุหงาสดและบุหงาแห้ง
6. การทำธูปหอม

เงื่อนไขของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียน นิสิต อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มโอทอป ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่างเท่านั้น
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจะต้องวางเงินมัดจำ จำนวน 1,000 บาท เป็นค่าประกันการเข้าร่วมฝึกอบรมตลอดหลักสูตร หลังจบหลักสูตรท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจะต้องนำวัสดุและอุปกรณ์บ้างรายการมาเอง **หากไม่มีทางผู้จัดจะจัดหาให้โดยมีค่าใช้จ่าย** ซึ่งจะแจ้งภายหลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
4. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องส่งผลงานจำนวน 3 ชิ้นงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจก่อนจะประกาศรายชื่อได้รับประกาศนียบัตร
5. ไม่มีที่พัก ไม่มีค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง
6. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. – 2 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 คน และสำรองไม่น้อยกว่า 5 คน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ทาง Facebook และ Website : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือโทรสอบถาม 055 961 201-2 เวลา 09.00 – 16.30 น.

วิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)