กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วม 2 งานใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วม 2 งานใหญ่
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

web001

04026301

04026302

qr-code-99click ลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ click

qr-code-00

click สมัครเข้าร่วม Workshop งาน 30 ภูมิปัญญา click

web89512

click ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วม workshop ที่นี่  click

      กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วม 2 งานใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม “งาน 30 ภูมิปัญญา” เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับภูมิปัญญา พัฒนาความเป็นไทย สุขสมัยและสมบูรณ์” และงานเปิดตัวศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ “Grand Opening NU Souvenir and Textile” นักช้อปห้ามพลาด!! ของที่ระลึกมหาวิทยาลัยนเรศวรโฉมใหม่ พร้อมผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ฯลฯ พิเศษ!! สินค้าจากร้านจิตรลดา และ สินค้าจากศูนย์ศิลปาชีพ ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ห้ามพลาด!! กิจกรรมมากมาย อาทิ

“งาน 30 ภูมิปัญญา”
1. การเสวนาภายใต้หัวข้อ “การยกระดับภูมิปัญญา”
2. การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ อาทิ การแสดงดนตรีพื้นบ้านมังคละ การแสดงศิลปะล้านนา
3. การสาธิตและแสดงผลงานภูมิปัญญาจากกลุ่มหลากหลายชาติพันธุ์ เช่น การสาธิตอาหารชาติพันธ์ไท-ยวน
การสาธิตอาหารชาติพันธุ์ไท-อีสาน สาธิตทำภาชนะจากใบตอง ฯลฯ
4. การทำ workshop ธูปหอม ขนมข้าวโค้ง ดอกทานตะเวนชุมชนไทครั่ง ถุงย่าม ฯลฯ

“Grand Opening NU Souvenir and Textile”
1. ลงทะเบียนรับของที่ระลึกหน้างาน (จำนวนจำกัด)
2. ซื้อสินค้าภายในงานลดทันที 5% – 10 %
3. แจกฟรี!! บัตรสมาชิก NU Souvenir and Textile (ปกติค่าบัตรสมาชิกราคา 50 บาท)
4. 100 ท่านแรก เมื่อซื้อสินค้ารวมมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป รับฟรีของที่ระลึก
5. ซื้อสินค้าภายในงาน ลุ้นรับของที่ระลึกฟรี จำนวน 10 ท่าน

อย่าลืม!! พบกัน วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 055-961143 , 055-961206