กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “ช่างหัตถกรรมเครื่องแขวนไทย”

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใน
โครงการอนุรักษ์สืบสานและเสริมสร้างอาชีพงานช่างสิบหมู่

: ช่างหัตถกรรมเครื่องแขวนไทย :

     กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการอนุรักษ์สืบสานและเสริมสร้างอาชีพงานช่างสิบหมู่ : ช่างหัตถกรรมเครื่องแขวนไทย ในระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2563 ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนากระบวนการในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญางานศิลปวัฒนธรรม และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้  คุณค่าที่จะสืบสานพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่การเสริมสร้างอาชีพในโครงการอนุรักษ์สืบสานและเสริมสร้างอาชีพงานช่างสิบหมู่ : ช่างหัตถกรรมเครื่องแขวนไทย ให้กับนิสิต บุคลากร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างและร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวข้อในการเรียนประกอบด้วย
1. การลงเจลผ้า
2. การร้อยอุบะดอกไม้สด – อุบะขาเดียวหรือตุ้งติ้ง – อุบะแขก  – อุบะไทยธรรมดา – อุบะไทยทรงเครื่อง – อุบะพู่ – อุบะพวงคูณ
3. การประดิษฐ์ดอกทัดหู
4. การประดิษฐ์มัดดอกข่า
5. การประดิษฐ์เครื่องแขวนไทย – ตาข่ายหน้าช้าง – กลิ่นตะแคง – พู่กลิ่น – วิมานพระอินทร์ – วิมานแท่น – พวงแก้ว  – ระย้าทรงเครื่อง

     จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 คน และสำรองไม่น้อยกว่า 5 คน ในวันที่ 16 มีนาคม 2563  ทาง Facebook และ Website : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ โทรสอบถาม  055-961 148  เวลา 09.00 – 16.30 น. วิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)


clickลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ 
click
26QR Code ลงทะเบียนออนไลน์

poster001

  


1
2