กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ วาดสีน้ำ

 poster091

poster02

      กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ วาดสีน้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปกรรม ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2563 ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

     โดยผู้สมัครจะต้องเป็นครูจำนวน 1 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามลำดับการสมัคร ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทาง Facebook และ Website : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  หรือโทรสอบถาม
055 961202 เวลา 09.00 – 16.30 น.

87944377_2417425828363080_6526973989124833280_o

click ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ //bit.ly/3carxJi click