กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๓

S__23715847

       มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดแจ่มสุวรรณ ตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ และสืบสานประเพณีอันดีงามของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ในอันที่จะร่วมกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสบทบเงินทำบุญได้ที่ “กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น ๓” ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐-๕๕๙๖-๑๑๔๘