กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเปิดนิทรรศการศิลปกรรม“Massenger”

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมเปิดนิทรรศการศิลปกรรม“Massenger”


      วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแสดงงานศิลปะ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ภายใต้ชื่อ “Massenger” ซึ่งเป็นโครงการแสดงผลงานคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และศิลปินรับเชิญ โดยนำเสนอผลงานศิลปะผ่านสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไปในสังคมปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือป้องกันการติดต่อและการแพร่เชื้อของโรค คือ หน้ากากอนามัย นำมาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ 10 – 30 กันยายน 2563 ณ ห้องจัดแสดงงานศิลปะ “แง่งามแห่งศิลปะ” มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1