กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ให้การต้อนรับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.ได้ดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ สินค้าและบริการด้านไมซ์ในพื้้นที่ภูมิภาค ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้ และเมืองที่มีศักยภาพเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้า และทำกิจกรรมสร้างลายกระเป๋าด้วยวิธีทุบดอกไม้