กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแจ่มสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแจ่มสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563

« 1 ของ 2 »

     วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานในพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 ณ วัดแจ่มสุวรรณ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยเครือข่ายหน่วยงานราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีการถวายกฐินในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ และสืบสานประเพณีอันดีงามของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งร่วมกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ทั้งนี้ยอดรวมกฐินสามัคคีสุทธิ 619,930 บาท