กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563

63_1
121644797_1305841519798042_2275228179903031437_n

63_2
63_3
63_4

หลักเกณฑ์และใบสมัคร สำหรับผู้สนใจประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และประดิษฐ์กระทงเล็ก ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่  NEWa

ขอเชิญนิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานและบูธจำหน่ายสินค้า / อาหารภายในงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 
ระหว่างวันที่ 28 -29 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร ฟรี !!!!!!!!!!!!! ที่นี่  NEWa

     ขอเชิญ นิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป ร่วมงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงไว้และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทง
      @@@ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรม @@@
     – การประกวดนางนพมาศประเภทนิสิตทุกชั้นปี
     – การประกวดหนูน้อยนพมาศนพมาศ (อายุระหว่าง 6-8 ปี)
     – การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก
     – การสาธิตประดิษฐ์กระทง (ฟรี จำนวน 50 กระทง)
     – การแสดงดนตรีและนาฎศิลป์
     – การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร (ตลาดประชารัฐ,ฟู้ดทรัค,ตลาดชุมชน และบูธแสดงผลงานของนิสิต)
      นิสิตที่สนใจสามารถจำหน่ายสินค้าได้ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สนใจติดต่อสอบถามได้ที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-1203 งานลอยกระทงมอนอ จัดใน วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 – 21.00 น. และวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 22.00 น. ณ อาคาร ปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0- 5596-1148