กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวรสืบสานประเพณี จัดลอยกระทงมอนอ ประจำปี 2563 no foam no plastic

มหาวิทยาลัยนเรศวรสืบสานประเพณี จัดลอยกระทงมอนอ ประจำปี 2563
no foam no plastic

« 1 ของ 2 »

     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน เปิดงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563

     โดยมีบุคลากร นิสิตจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยเครือข่ายหน่วยงานราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานลอยกระทงมอนอ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงไว้และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทง

     ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม การลอยกระทง  การประกวดนางนพมาศประเภทนิสิตทุกชั้นปี, การประกวดหนูน้อยนพมาศ (อายุระหว่าง 6-8 ปี), การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก, การสาธิตประดิษฐ์กระทง, การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุโคกช้าง ตำบลอรัญญิก, การแสดงจากสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดพิษณุโลก, การแสดงจากวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร (NU Band)

     พร้อมทั้ง การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร (ตลาดประชารัฐ,ตลาดชุมชน และบูธแสดงผลงานของนิสิต) โดยได้รับความสนใจจากนิสิต ผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณอาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร