กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต
จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563

    เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมพิธีเปิดงาน ลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร