กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป โดยมีนางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร