กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “การเดินทาง : ชีวิตและกาลเวลา”

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “การเดินทาง : ชีวิตและกาลเวลา”


     เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “การเดินทาง : ชีวิตและกาลเวลา” โดยอาจารย์เสน่ห์ เทียมดี ซึ่งนิทรรศการเป็นผลงานที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี จัดแสดงจำนวน 177 ชิ้น อาทิ วาดเส้น ภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม

     นิทรรศการศิลปกรรม “การเดินทาง : ชีวิตและกาลเวลา” โดยอาจารย์เสน่ห์ เทียมดี จัดแสดงในระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร วิสุทธิกษัตริย์ ทั้งนี้ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น. -16.00 น. หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์