กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กระทรวงพม. และกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร ร่วมจัดโครงการพัฒนาอาชีพฯ ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้

กระทรวงพม. และกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร
ร่วมจัดโครงการพัฒนาอาชีพฯ ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้


     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดโครงการพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่งและผู้เปราะบางทางสังคม  เพื่อสร้างโอกาสในการหารายได้และลดการเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ภายหลังสถานการณ์วิกฤต หลักสูตรการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ ในระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 โดยจัด ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5596-1201,1202