กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนร่วมโครงการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าทอจังหวัดพิษณุโลก

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ร่วมส่งผลงานการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ในโครงการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายบุคลากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าทอจังหวัดพิษณุโลก

27106301

” NU Outfit Design Competition 2021 ดีไซน์ผ้าไทย สวมใส่สบาย ได้ทุกวัน” ประเภทชาย ประเภทหญิง ” 

ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร กว่า 80,000 บาท
รางวัลประเภทเครื่องแต่งกายชาย (Men Outfit)
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 เงินรางวัล 8,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 เงินรางวัล 7,000 บาท
รางวัลชมเชย1 เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย2 เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลขวัญใจผ้าไทย เงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลประเภทเครื่องแต่งกายหญิง (Women Outfit)
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 เงินรางวัล 8,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 เงินรางวัล 7,000 บาท
รางวัลชมเชย1 เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย2 เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลขวัญใจผ้าไทย เงินรางวัล 5,000 บาท

แหล่งจำหน่ายผ้าทอในจังหวัดพิษณุโลก
1. กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.055-961148
2. NU Souvenir & Textile มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055-961204
3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก โทร.055-258536
4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-252236
5. ร้านเกษนรีคาเฟ่ โทร. 099-145-6294
6. ร้านกรุงเก่าผ้าไทย โทร. 055-213848

กลุ่มทอผ้าในจังหวัดพิษณุโลก
1. กลุ่มทอผ้าหนองหญ้าปล้อง อ.เนินมะปราง โทร. 088-156-1083
2. กลุ่มทอผ้าชำรัง อ.เนินมะปราง โทร. 085-051-4669
3. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านผารังหมี อ.เนินมะปราง โทร. 094-772-1858
4. กลุ่มทอผ้าหัวรอ อ.เมือง โทร. 093-259-9365
5. กลุ่มทอผ้าบ้านกร่างท่าวัว อ.เมือง โทร. 088-812-2092
6. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่กระตุกบ้านน้อย อ.นครไทย โทร. 086-201-0249
7. กลุ่มทอผ้าบ้านป่าซ่าน อ.นครไทย โทร.094-828-2193
8. กลุ่มทอผ้าบ้านนางเมือง อ.ชาติตระการ โทร.081-971-6806

รายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการส่งเข้าประกวดดูที่นี่  //bit.ly/2JVFdyJ  click
สมัครส่งเข้าประกวดผ่าน QR code บนรูปภาพ หรือ ที่นี่ //forms.gle/f5wtLRegjt36m11i6  click 
แต่การสมัครออนไลน์จะต้อง login ด้วย E-mail ของ gmail ในการสมัครเพื่อจะได้แนบรูปภาพได้
สมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  
☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร.055 – 961148  ☎️