กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดสอบสัมภาษณ์งานตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ฝ่ายการเงินและบัญชี)

page280164

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ฝ่ายการเงินและบัญชี) โดยมีนางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายอิทธิชัย อ่อนน้อม หัวหน้างานพัฒนานวัตศิลป์และบุคลากร ป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร