กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)


     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมี นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการปฐมนิเทศฯ และนางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม  ได้ชี้แจงข้อตกลงและรายละเอียดในการปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

     โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน จำนวน 2 พื้นที่ คือ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไปที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมปฐมนิเทศตามโครงการดังกล่าว จำนวน 40 คน