กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าไทยวน ตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าไทยวน ตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพชุมชนไทยวนด้วยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

     โดยนางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการแปรรูปและตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มไทยวน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสื้อคลุมสไตล์ญี่ปุ่น (กิโมโน) และผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพายข้างจากผ้าทอของกลุ่มไทยวน (ย่ามสไตล์ญี่ปุ่น) พร้อมด้วยการเสนอรูปแบบแขวนตราสินค้า ซึ่งออกแบบโดย นายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่า เพิ่มความโดนเด่นให้กับผลิตภัณฑ์  และสามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ ในสื่อต่าง ๆ ต่อไป