กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมส่งคำขวัญประกวด หัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”

8954146

🏆 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร กว่า 9,000 บาท 🏆
รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

📌 รายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการส่งเข้าประกวด และ ใบสมัคร ที่นี่ //bit.ly/3sgkFC0 click 📌 

ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
– ส่งด้วยตัวเอง ได้ที่ 📍 งานอำนวยการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3
– ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) : jantarats@nu.ac.th
📞📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 055-961148 และ 093-6532262 (คุณจันทรรัตน์ สุขแสงนิล)
🔸หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.🔸