กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ขอเชิญร่วมชมผลงานนิทรรศการ “X-RAY : SCAN SHOW SKILL”

300302

     ขอเชิญร่วมชมผลงาน นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม “X-RAY : SCAN SHOW SKILL” ผลงานทั้งหมดจะ จัดแสดงถึงวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์