กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

พิธีเปิดนิทรรศการ “X-RAY : SCAN SHOW SKILL”

« 2 ของ 2 »

 

      วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ศาตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ  ศิลปนิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และสาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม (ART THESIS EXHIBITION 2020)  ในหัวข้อ “X-RAY : SCAN SHOW SKILL”   โดยมีนางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับประธาน นิสิต และผู้ร่วมงาน

      ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา โดยผลงานเหล่านี้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในอนาคต และยังแสดงคุณค่าในตัวเองในฐานะขององค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยนำมาจัดแสดงจำนวนกว่า 100 ชิ้น

     🎨 นิทรรศการจัดแสดงจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร  กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์