กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564

a01
u9

a02

📣📣📣 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
👉 👉 ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 1 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานประกอบไปด้วย
📌 ประกอบศาสนพิธี สวดเสริมชะตาบารมีเพื่อความเป็นสิริมงคล โดย เกจิผู้เรืองนาม พระครูอินทรวิชัย (หลวงพ่อชนะ) วัดบึงพระ
📌 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระจำนวน 9 รูป
📌 ร่วมกล่าวคำปฏิญาณเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
📌 ชมการแสดงกลองสะบัดชัย
📌 สรงน้ำพระพุทธรูป และรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และตัวแทนบุคลากรมอบพวงมาลัยและของที่ระลึกให้กับท่านอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์อาวุโส
📌 ชมสาธิตการประกอบอาหารและขนมมงคล 9 ชนิด
🔴 หมายเหตุ 🔴
1. การจัดกิจกรรม ฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยงดเว้นการรดน้ำดำหัว
2. ผู้จัดงานจัดเตรียมน้ำสำหรับสรงน้ำพระพุทธรูป และ รูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรไว้ให้
3. สาธิตการทำอาหารและขนมมงคล เริ่ม 09.00 น. -12.00 น.