กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

« 1 ของ 2 »

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564  มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเปิดงาน  และ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร นำกล่าวคำปฏิญาณเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ นิสิตและบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงานของไทยสืบไป

        ภายในงานมีกิจกรรม เสริมบารมีเพื่อความเป็นศิริมงคล โดยพระครูอินทรวิชัย (หลวงพ่อชนะ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระ  การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแสดงกลองสะบัดชัยและดนตรีพื้นเมือง และการสาธิตประกอบอาหารและขนมมงคล 9 ชนิด อาทิ ถุงทอง ขนมหยกมณี ขนมชั้น แกงขนุน ขนมกล้วย ผัดหมี่สีชมพู หมูโสร่ง ลาบทอด ขนมเทียน ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร