กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่เพื่อติดตามสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป

       เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม และนายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ พร้อมด้วยบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่เพื่อติดตามสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านขอนสองสลึง และกลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านนาจาน  อำเภอชาติตระการ กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ่อโพธิ์ และกลุ่มแปรรูปสัปปะรดถ้ำพริก  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก