กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำพิธีสักการะบอกกล่าว องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.09 น. ฤกษ์งามยามดี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ บุคลากร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จัดทำพิธีสักการะบอกกล่าว องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

     เพื่อให้โรงหล่อพระพยุหะคีรี ดำเนินการจัดทำพิธีเททองหล่อพระบรมรูปจำลอง องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยโรงหล่อพระพยุหะคีรี จะดำเนินการเททองหล่อพระบรมรูปจำลอง องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอง (เนื่องจากสถานการณ์โควิด) ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงหล่อพระพยุหะคีรี จังหวัดนครสรรค์ ซึ่งพระบรมรูปจำลององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะนำมาประดิษฐาน ณ หอประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 3