กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2564

FB-0101

     กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2564  ประเภทบุคคลทั่วไป (ภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร) ชื่อ รางวัลรัฒนมณีศรีนเรศวร   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ อันเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีให้กับองค์กร สังคมและเยาวชน
โดยจำแนกสาขารางวัล 5 รางวัล ดังนี้
1. ด้านศาสนา
2. ด้านวรรณศิลป์ ดนตรีและศิลปะการแสดง
3. ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
4. ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
5. ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ น.ส.ปวีณา นัยนิตย์ โทร 091-8394054 , 055961148
ดูรายระเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์นี้  //bit.ly/3ywzfbX