กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

บุคลากร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “MICE องค์ความรู้สู่ชุมชน”

                เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “MICE องค์ความรู้สู่ชุมชน” จัดโดยสมาคมเครือข่ายไมซ์ ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายไมซ์  ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดพิษณุโลก