กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ขอเชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 66” และ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37”

ขอเชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 66” และ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37”

a488

     หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 66” และ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37” โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร  จากผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินผู้มีชื่อเสียง นักวิชาการด้านศิลปะ และศิลปินอิสระ จำแนกเป็น 3 ประเภท คือผลงานประเภทจิตรกรรม ประเภทภาพพิมพ์และประเภทสื่อผสม รวมได้นำผลงานมาแสดงทั้งสิ้น จำนวน 79 ชิ้น จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ขอเชิญร่วมพิธีเปิดในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน live สด ทางเพจ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้เข้าชมเวลา 09.00 น. – 16.30 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์