กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 66 และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37

   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด งานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 66 และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีนางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ นิสิต และผู้ร่วมงาน พร้อมทั้ง ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

     ซึ่งนิทรรศการจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปกรรม กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจจะได้ชมผลงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมระดับชาติ อีกทั้งยัง เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ แสดงออกด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของงานศิลปกรรมร่วมสมัย พัฒนาฝีมือเพื่อก้าวสู่ความเป็นศิลปินในระดับชาติสืบไป

     ในครั้งนี้นำผลงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงผลงานของศิลปินที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จำแนกเป็น 3 ประเภท คือผลงานประเภทจิตรกรรม ประเภทภาพพิมพ์และประเภทสื่อผสม รวมทั้งสิ้น 79 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 66 จำนวน 29 ชิ้น และผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37 จำนวน 50 ชิ้น

    ทั้งนี้ ผลงานทั้งหมดในงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 66 และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37 จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2564 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ และเปิดให้เข้าชมเวลา 09.00น. – 16.30 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ชมนิทรรศการเสมือนจริงได้ที่
//www.nuac.nu.ac.th/national_exhibition/
//www.nuac.nu.ac.th/young_artist/