กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564

123

     มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดคุ้งวารี ตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อสมทบทุนก่อสร้างกำแพงโดยรอบบริเวณวัด และสืบสานประเพณีอันดีงามของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ในอันที่จะร่วมกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 0-5596-1202 (ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ สิงหเดช)

✨สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ตามกำลังศรัทธาโดยสามารถโอนเงินร่วมบุญได้ที่ บัญชี : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี “ วัดคุ้งวารี ” หมายเลขบัญชี 346-1-20383-6

📌📌 และกรอกข้อมูลพร้อมแนปสลิปได้ที่ลิงค์เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ 👉 //bit.ly/3Gx1VWb click 
📍📍 หมายเหตุ ในการกรอกรายละเอียดต้องใช้ เมล์ ของ g-mail 📍📍