กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากร  เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบโล่ ของที่ระลึก และเงินสวัสดิการเกษียณอายุ การจัดงานในครั้งนี้เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมจัดแบคดรอปถ่ายภาพ งานสุขเกษียณ ประจำปี 2564 จัดโดยกองการบริหารงานบุคคล ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2